Hva kan du forvente av sexologisk rådgivning?

Du møtes med åpenhet, får informasjon og rådene du trenger.
Jeg hjelper deg på veien mot forebygging, lindring og “restaurering”.

• Opplever du frustrasjon, utfordringer og problemer omkring seksualitet? Reagerer kroppen din på en måte du ikke er komfortabel med?
• Lever du i et parforhold hvor nærhet, intimitet og seksualitet er fraværende eller ikke oppleves som givende?
• Kjenner du på manglende lystfølelse, trøtthet og lav energi?
Har du forsøkt å jobbe for å endre dette, til det bedre, uten resultat? Har du et ønske og et håp om å bedre situasjonen? Møte med meg som spesialist i sexologisk rådgivning, kan da være en løsning for deg.

Slik jobber jeg:

«Hemmeligheten bak å komme seg videre, er å starte. Hemmeligheten bak å starte, er å bryte opp den store overveldende oppgaven i små håndterlige oppgaver» – Mark Twain

Fagfeltet sexologi er en tverrfaglig disiplin og dette ligger til grunn for min forståelse av din utfordring, og din vei videre.

Ved å sette konkrete mål og jobbe med ulike tiltak for å nå mål, har du et godt utgangspunkt for opplevelse av mestring og fremgang.

Du blir fulgt opp under konsultasjonene ved å oppsummere tiden som har gått, siden forrige møte. Jeg innhenter informasjon om egentreningen og dine opplevelser av å jobbe med tiltakene. Du får satt ord på tanker og følelser, og du vil oppleve å få råd og støttende tilbakemeldinger.

Mitt mål er å få deg til å oppleve mestring og til å bringe denne følelsen med deg videre.