Spread the love

5 gode grunner for å markere den internasjonale klemmedagen.

21. januar og den internasjonale klemmedagen har av naturlige årsaker, passert i stillhet, for mange, i løpet av de siste årene.

Markeringer av dagen startet i USA på ca. midten av 1980-tallet med å spre kjærlighet og vennlighet, i håp om at det å vise følelser i det offentlige rom skulle bli mindre flaut.

I navnet for markeringen: «The international hugging day» er «hug» og «hugging» det engelske ordet for klem og det å klemme, mens ordet «hug» er forkortelse for «hugga» som betyr å trøste.

Det å gi bort en berøring og en klem kan ha en stor positiv, innvirkning på både den som gir og den som mottar klem og berøring.

Photo by Kiwihug on Unsplash

Om det føles naturlig for deg å gi og motta en klem eller flere kan det være mange fordeler med dette.


Fordelene ved klemming kan være:

Uten å si et ord, verbalt, kan følelser formidles.  

Om du gir en klem kan du for eksempel vise at du forstår.

Om du er mottaker av en klem kan du føle deg både forstått og trøstet.

Klemmer kan bidra til et styrket immunforsvar og en bedre helse. Undervurder aldri kraften i en klem.

  • Kan bidra til reduksjon av stress, frykt og smerte
  • Kan styrke de positive følelsene og medvirke til motivasjon
  • Kan bidra til å senke blodtrykk
  • Kan bidra til følelsen av å bli sett og hørt og medvirke til å styrke selvfølelse og tilhørighet og dermed bidra til trygghet.
  • Kan bidra til å føle at kjærlighet gis og mottas.


Under klemming, berøring og bare ved forventningen av berøring og en klem, frigjøres et av de viktigste hormonene som bidrar til følelse av tilhørighet, velvære og kjærlighet. Det er ikke uten grunn at hormonet Oxytocin refereres til som selve symbolet på kjærlighet og kjærlighetshormonet.


Spread the love