Er du sjalu?

Spread the love

Få tips slik at du kan håndtere følelsen av sjalusi.

 

Har du kjent på de vonde følelsene?

Det å kjenne på sjalusi i forbindelse med at andre kan fatte interesse for partneren din kan være helt naturlig og kan til tider oppstå.

Mistanke om, et fokus, en interesse for, et smil, et blikk, en berøring av din partner, fra en annen en deg, kan utløse følelser som kan fremkalle et stikk av sjalusi.

Når du bekymrer deg og er redd for at partneren din tiltrekkes av andre, på en romantisk eller seksuell måte, kan følelsen av sjalusi, melde seg.

Tristhet, vemmelse, vantro, til og med sinne kan da bli del av sjalusifølelsen.

Følelser som å kjenne seg mindre verdt, tilsidesatt, ikke å kunne stole på, og å ha fått en konkurrent kan være vonde å bære.

Sjalusi kan avhenge av hvor trygg du er på deg selv, på deg selv sammen med partner, hvor godt du kjenner partneren, dagsform og situasjonen. Sjalusi kan handle om redsel for å miste den du er glad i til en annen. Dette trenger ikke å være skadelige tanker. 

shallow focus of a woman's sad eyes
Foto: Luis Galvez

Følelsen av sjalusi kan graderes. 

Ved sykelig sjalusi handler det om å føle seg tilsidesatt og muligens oppfatte andre menneskers kontakt med din partner, som rivaliserende, i helt dagligdagse settinger.

Sykelig sjalusi er ødeleggende. Dette innebærer et ønske og behov om å kontrollere og følge opp partners kommunikasjon og handlinger sammen med andre. En sykelig sjalu person vil til enhver tid være mistenksom og ha store utfordringer med å stole på partner.

Dette kan være vondt for begge parter i et forhold, og følelsen av sjalusi kan legge negative føringer for vekst i forholdet.

couple leaning on wall
Sjalusi kan føre til smerte. Det kan være vondt for begge parter i et forhold om sjalusi er del av forholdet. Foto: Jeremy Bishop

Hva kan du gjøre om du kjenner på, gjentagende, sjalusi?

Snakk om følelsen av sjalusi. Vær ærlig om vonde følelser. Skap rom for åpenhet. Snakk med partneren din, med venner og med personer som kan være en støtte for deg. Det å være bevisst hva og hvorfor kan være med på å gi trygghet og forstå både deg selv og partner, bedre.

Det kan være at følelsen trenger aksept, det kan også være at det er behov for å gjøre noen justeringer, om for eksempel den du er sammen med er en som liker at du blir sjalu og av den grunn kan legge opp til situasjoner hvor sjalusi kan bli et resultat. Dette kan skje både bevisst og ubevisst. Snakk med partneren din om dette.

Hva tenker du om deg selv i situasjoner når sjalusifølelse, oppstår? Bringer sjalusien frem negative tanker om deg selv? Får den deg til å kjenne at du ikke når opp til krav eller forventninger?

Ser du et mønster? Er dette følelser som du kjenner igjen fra tidligere forhold? På hvilken måte?

Ikke handle ut fra følelsene dine, på en måte som kan være skadelig, eller ødeleggende. Hold deg rolig, tenkt gode tanker om deg selv og pust med magen.

Om utfordringen vedvarer og du ikke vet hvordan situasjonen kan endres, selv om det er forsøkt, er et råd å søke hjelp.

Annonse

I lydboken “Bli kvitt sjalusi” får du coaching, øvelser, oppgaver og mye mer som kan være en hjelp for å få forståelse for og kontroll på sjalusi.

Med boken kan du blant annet få:

  • Kunnskap om og forståelse av sjalusi
  • Motivasjon og støtte til å bryte mønsteret
  • 10 effektive teknikker til å overkomme sjalusi
  • Bli kjent med de 12 typiske sjalusimønstrene så du kan stoppe dem
  • Coaching, kognitive øvelser, oppgaver og kunnskap

Se mer om lydboken, her-

“Bli kvitt sjalusi” av Malte Lange

I boken: “Sjalusi. Kjærlighetsens skyggesider” av Arne Repål kan du få flere tips til å forstå hva sjalusi er og hva du kan gjøre om du kjenner på følelsen av sjalusi.


Spread the love