Positive holdninger og følelser for egen kropp sammen med god kunnskap
om kropp og seksualitet bidrar til tryggere seksuell identitet og sunnere
handlingsmønstre