Seksualitet omfatter følelser, tanker og handlinger, i tillegg til det fysiologiske og fysiske.