Helse- og omsorgsdepartementets strategi for seksuell helse, “Snakk om det” – sier dette: 

Positive holdninger og følelser for egen kropp

Positive holdninger og følelser for egen kropp sammen med god kunnskap om kropp og seksualitet bidrar til tryggere seksuell identitet og sunnere handlingsmønstre

En forutsetning

En forutsetning for god seksuell helse er en positiv og respektfull tilnærming til seksualitet og til seksuelle relasjoner og mulighet til å ha gode og trygge seksuelle erfaringer, fri fra tvang, diskriminering og vold.

Komplekse vekselvirkninger

Det er komplekse vekselvirkninger mellom seksualitet og den generelle helsetilstanden, hvor begge kan påvirke hverandre i positiv eller negativ retning.

Følelser, tanker og handlinger

Seksualitet omfatter følelser, tanker og handlinger, i tillegg til det fysiologiske og fysiske.

En ressurs og beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet

God seksuell helse er en ressurs og beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter.